GARANTII & TINGIMUSED


TOOTJA GARANTII

Tootja kinnitab, et eemaldab kõik defektid ja vead, samuti korraldab defektsete detailide asenduse kas otse või läbi esindaja.

Garantiiperiood statsionaarsetele manuaalteraapia laudadele – 24 kuud. Eeldatav toote eluiga, kui kasutada juhendit järgides on vähemalt 10 aastat.

Garantii periood elektropneumaatilisele ülekandele on 24 kuud.

Tootja jätab endale õigus teha muudatusi laua konstruktsioonis ilma klienti sellest informeerimast.

Garantii kehtivust kinnitab ostutšekk või arve. Arve puudumisel peab tootja esindaja kinni garantiitingimustest vastavalt olukorrale ning enda nägemusele. Igal tootel on aga oma unikaalne identifitseerimisnumber, mille järgi on võimalik tuvastada müügikuupäev, komplektsus ja laua mudel.

Ainult komplektne varustus kõikide lisadega asendatakse (ja parandatakse) garantii korras. Parandamiskulud katab ostja, kui garantiiperiood on möödunud.

Transport remondipoodi ja tagasi organiseeritakse ja kulud kaetakse ostja poolt.

Garantii ei kehti:
– Kui kasutusreegleid on rikutud, samuti kui tootel on mehaanilisi kahjustus, mõlke või kriime.
– Kui elektriliste osade vead on tingitud elektriallika mittesobivusest kasutajatingimustele.
– Pehmetele katetele ja osadele.
– Elektrikaablid ja stepslid.
– Tootjal on õigus garantiist keelduda, kui garantiiperioodil on tehtud tootele parandusi mitte-ametliku esindaja poolt.

GARANTII

Kui probleem esineb garantiiperioodi ajal, siis tootja pakub tasuta varuosad toote defektide parandamiseks.

Eluaja garantii statsionaarselete massaažilaudadele – 24 kuud.
Kokkupandavate laudade garantiiperiood – 12 kuud.
Elektriliste süsteemide garantiiaeg – 24 kuud.

TOOTJAL ON ÕIGUS TEHA MUUTUSEID MASSAAŽILAUDADE EHITUSES ILMA ETTETEATAMISETA KLIENTIDELE.
Garantii on kehtiv, kui teil on olemas garantiikaart.
Garantiikorras tagastatud tooted võetakse vastu, kui need on originaalpakendis ning kõik lisad on alles.

GARANTII EI KEHTI:
– Kui ei ole järgitud kasutusjuhiseid
– Defektid, mis on tingitud elektriallikate mittesobivusest.
– pehmetele osadele
– elektrilistele juhtmetele ja stepslitele.
– Ei kehti, kui ei ole kooskõlas meie missiooniga, tootele on tehtud iseseisvalt parandusi või esineb tihendite väärkasutust (nende olemasolul).

KASUTUSJUHEND

Koha valimine ja paigaldamine:
Ärge paigaldage massaažilauda ja iluseeria tooteid kohta, kus on liigne niiskus, tolmune, otsene päikesevalgus, kütteallikate lähedusse.
Pikaajalise kasutuse korral on oluline, et massaažilauad või kosmetoloogialauad oleksid tasasel pinnasel. Paigaldamise järgselt on võimalik laua tasasust reguleerida.
Ärge paigaldage massaažilaudu või ilulaudu tihke vaiba peale. Tooteid, mis on raskemad, liigutage hoolsalt ning täie kindlusega. Kui toolil on rattad, veeretakse lauda. Ratastega lauad ei ole mõeldud patsientide transpordiks.

Ühendamine elektrivõrku:
Enne sisse lülitamist veenduge, et:
– Pinge on vastavuses: 220-240V, 50-60HZ, 2,8 A;
– Stepsel ja pistik peaksid olema vastavuses.

Ärge kasutage pikendusjuhtmeid. Kui te siiski seda teete, siis veenduge, et stepsel ja pistik on maandatud ja omavahel kooskõlas.

Võimaldage mugav juurdepääs voolu väljalülitamiseks, et te seda igal hetkel teha saaksite, kui vaja.

Tootja ei vastuta olukordade ja kahju eest, mis on tekkinud, kui norme ei ole järgitud.

Toimimine ja hooldus:
Kui te hooldate ja puhastate, siis tõmmake hoolikalt välja voolukaabel.
Kattematerjale, raami, elektrilisi osi ja lüliteid peske käsna või pehme riidetükiga, mis on neutraalse pesuvahendi sisse kastetud.
Ärge kasutage orgaanilisi lahuseid, abrasiive või kloro-amiaksoderzhaschie aineid.
Tolm või akumuleeruda lüliti ja mootori ümbrusse. Hoolikalt imege tolm või pühkige riidega. Kui te ei kavatse kasutada massaažilaudu või teisi tooteid pikka aega, peske ja kuivatage toode, viige miinimumkõrgusele ning katke läbipaistva kilega. Toodet tuleks hoida kohas, kus ei ole otsest päikesevalgust, küttekehasid ning on normaalne niiskuse tase. Veenduge, et kattele ei ole astetud objekte, mis võiksid seda kahjustada.