GARANTII & TINGIMUSED

 

TOOTJA GARANTII

Tootja kinnitab, et eemaldab kõik defektid ja vead, samuti korraldab defektsete detailide asenduse kas otse või läbi esindaja.

Garantiiperiood Fysiotech poolt toodetud laudadele on 24 kuud (kokkupandavatele laudadele 12kuud). Toote eluiga on 8aastat ja toodet tuleb regulaarselt hooldada ja ülevaadata iga 6kuu tagant. Ülevaatust võib teha Fysiotech OÜ tehnik, Fysiotech OÜ poolt volitatud esindaja või Fysiotech OÜ poolt väljaõppe saanud tehnik.

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi laua konstruktsioonis ilma klienti sellest informeerimast.

Garantii kehtivust kinnitab ostutšekk või arve. Arve puudumisel peab tootja esindaja kinni garantiitingimustest vastavalt olukorrale ning enda nägemusele. Igal tootel on aga oma unikaalne identifitseerimisnumber, mille järgi on võimalik tuvastada müügikuupäev, komplektsus ja laua mudel.

Ainult komplektne varustus kõikide lisadega asendatakse (ja parandatakse) garantii korras. Parandamiskulud katab ostja, kui garantiiperiood on möödunud.

Transport remondipoodi ja tagasi organiseeritakse ja kulud kaetakse ostja poolt.

Garantii ei kehti:
– Kui kasutusreegleid on rikutud, samuti kui tootel on mehaanilisi kahjustus, mõlke või kriime.
– Kui elektriliste osade vead on tingitud elektriallika mittesobivusest kasutajatingimustele.
– Pehmetele katetele ja osadele.
– Elektrikaablid ja stepslid.
– Tootjal on õigus garantiist keelduda, kui garantiiperioodil on tehtud tootele parandusi mitte-ametliku esindaja poolt.

KASUTUSJUHEND

Tootele koha valimine ja paigaldamine:
Ärge paigaldage meie poolt müüdud tooteid kohtadesse, kus on liigne niiskus, tolmune, otsene päikesevalgus ja kütteallikate lähedusse.
Pikaajalise kasutuse korral on oluline, et lauad oleksid paigaldatud tasasele pinnale. Paigaldamise järgselt on võimalik laua tasasust reguleerida. NB! Enne laua kasutamisele võtmist veendu, et laud on kõikide jalgadega vastu maad ja ei kõiguks – stabiilne. Ärge paigaldage ja kasutage lauda ebatasastel pindadel.

Ühendamine elektrivõrku:
Enne sisse lülitamist veenduge, et:
– Pinge on vastavuses: 220-240V, 50-60HZ, 2,8 A;
– Stepsel ja pistik peaksid olema vastavuses.

Ärge kasutage pikendusjuhtmeid. Kui te siiski seda teete, siis veenduge, et stepsel ja pistik on maandatud ja omavahel kooskõlas.

Võimaldage mugav juurdepääs voolu väljalülitamiseks, et te seda igal hetkel teha saaksite, kui vaja.

Tootja ei vastuta olukordade ja kahjude eest, mis on tekkinud, kui norme ei ole järgitud.

Toimimine ja hooldus:
Kui te laudu hooldate ja puhastate, siis tõmmake hoolikalt välja voolukaabel.
Kattematerjale, raami, elektrilisi osi ja lüliteid peske käsna või pehme riidetükiga, mis on neutraalse pesuvahendi sisse kastetud.
Ärge kasutage orgaanilisi lahuseid, abrasiive või kloro-amiaksoderzhaschie aineid.
Tolm võib akumuleeruda lüliti ja mootori ümbrusse, siis hoolikalt imege tolm või pühkige riidega.
Kui te ei kavatse meie tooteid kasutada pikka aega, siis peske ja kuivatage toode ning viige miinimumkõrgusele ning katke läbipaistva kilega. Toodet tuleks hoida kohas, kus ei ole otsest päikesevalgust, küttekehasid ning on normaalne niiskuse tase. Veenduge, et kattele ei ole asetatud objekte, mis võiksid seda kahjustada.

KASUTAJALE

Tooted on valmistatud nii, et neid oleks lihtne ja mugav kasutada. Täpsemad juhised toote õigeks ja ohutuks kasutamiseks leiad toote kasutusjuhendist. NB! Kui olete kasutusjuhendi kaotanud, siis vajadusel tellige see tootja või müüja poolt uuesti. Tootja e-kirja aadress kust on võimalik tellida kasutusjuhendit: fysiotech@fysiotech.ee

Tähtsaimad reeglid kasutajale:

1)  Veendu, et Teie poolt kasutusele võetud laud on täies komplektsuses, tasakaalus ning ohutu kliendile. NB! Laua kasutaja peab veenduma, et laud on inimesele/patsiendile ohutu – kontrollima lauda enne igat patsienti.
2) Inimest/patsienti lauale pannes veendu alati järgnevas:
* Inimene/patsient oleks alati laua kesekel ja laud püsiks tasakaalus
* Inimese/patsiendi lauale minemine ja tulemine toimuks alati laua minimaalsel võimalikul kõrgusel
* Inimese/patsiendi asendi muutmine toimuks laua minimaalsel kõrgusel ning kasutaja vastutusel. Kasutaja vastutab inimese/patsiendi heaolu eest laual.
3) Alati kontrollida elektrikaablite vabalt langemist põrandale ja sealt ühendust elektripistikusse. NB! Vaadake, et juhtmed ja kaablid ei oleks saanud kahjustada ega sattunud pinge alla.